Rekonštrukcia ZŠ

Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec

K významným medzníkom v živote našej školy patrí i rekonštrukcia školskej budovy.

Stavebné práce sa začali v auguste 2010. Realizovala ich firma J.P. Stav z Rožňavy.

Preinvestovalo sa 1 milión EURO z troch zdrojov: 800 tisíc EURO sme získali z fondov Európskej únie. 70 tisíc EURO poskytol Obecný úrad v Plešivci na obnovu telocviční a priľahlých sociálnych zariadení. Viac ako 40 tisíc EURO sme čerpali z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia bola ukončená slávnostnou kolaudáciou 1. decembra 2011. Pri tejto príležitosti sme prekvapili hostí pekným kultúrnym programom.

Fotodokumentáciu o tejto udalosti nájdete na webovej stránke našej školy- klik TU.

Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec

Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec

Back to top