História

Obec v údolí Slanej pri sútoku so Štítnikom, obklopená planinami Slov. krasu: Plešivskou, Silickou, Koniarskou a výbežkami Juhoslovenskej nížiny. Pre vhodnú polohu je turistickým východiskom do Slovenského krasu. Plešivec bol založený v 11.stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1243. Od 1328 mal niektoré obmedzené mestské práva poddanského mestečka. Začiatkom 18.stor. sídlo Gemerskej župy až do vyhorenia 1849. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom domácich zvierat, pálením vápna, pestovaním ovocia v mohutných ovocných sadoch, prácou v hámroch a tepaním kovu / kovotepci /.

Viac info TU

Ako a kedy sa obec volala:

1773 Pelsűcz, Pelsucz, Pleschnitz, Plessuwcze

1786 Pelschőtz, Plessowce, Pleschnitz

1808 Pelsőcz, Pelsűcz, Pleissnitz, Plessiwec, Plěssuwce

1863–1888, 1907–1913, 1938–1945 Pelsőc

1892–1902 Pelsüc

1920 Plešivec

1927–1938, 1945–1948 Plešivec, Pelsőc

1948– Plešivec

Back to top