Horel hotel ...

Polícia

Dňa 27. 11. 2011 v čase o 17.25 h. na Železničnej ulici v obci Plešivec (okr. Rožňava) na pôjde objektu hotela Hatan došlo k požiaru. Hotel už niekoľko rokov nie je v prevádzke a v súčasnosti tam prebývajú bezdomovci, ktorí si tam kúrili doskami. Podľa vyjadrenia veliteľa výjazdu Hasičského záchranného zboru požiar vznikol pravdepodobne neúmyselným konaním osoby pri manipulácii s horľavým materiálom v priestore pôjdu. Požiarom vznikla škoda doposiaľ nezistenému majiteľovi objektu vo výške približne 100,- €. Uhasením požiaru boli zachránené hodnoty vo výške približne 10.000,- €. Požiar bol uhasený o 19,15 hod. a danú vec realizuje Obvodné oddelenie PZ Plešivec ako iný priestupok proti poriadku v správe.

Zdroj: kpt. Ing. Alexander Szabó - hovorca KR PU KE

Back to top