Aj si zaspievali ...

Plešivec - stretnutie s dôchodcami

Dnes sa konalo 16-te jubilejné okresné slávnostné podujatie "Október - mesiac úcty k starším" a oslavy 17-teho výročia založenia OO JDS v Rožňave. Samozrejme, na túto milú udalosť som s radosťou prijal pozvanie a z dejiska, kultúrneho domu v Plešivci prinášam zopár foto. Bližie sa o akcii a jej programe dočítate - klik TU.

Roman Ocelník

Plešivec - stretnutie s dôchodcami

Plešivec - stretnutie s dôchodcami

Back to top