ŽIŤ – kreatívne už v útlom veku

banmuz

Galerijno-pedagogické hodiny k výstave Žiť pre deti z MŠ Hrhov a MŠ Plešivec.

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa počas predprázdninových dní konali galerijno-pedagogické hodiny pre deti z materských škôl. Jedná sa o nový typ galerijno-pedagogického programu pre najmenších, ktorým rozširujeme našu činnosť a ponuku.

Zúčastnení škôlkari sa pod vedením Gabrielly Badin najprv oboznámili s obsahom výstavy –  pomocou obrazov sme sa spolu s deťmi a pedagógmi pokúsili porozprávať o základnom zmyslu pojmu Život a pomocou ďalších aktivít rozvíjali túto tému.. Využitím prvkov dramatickej výchovy a tvorby Viktórii Zatrochovej sme si hravou formou vysvetlili, ako sa rodí a vyvíja život v lese – ako sa dostáva zrniečko do pôdy, ako rastie, čo z neho vznikne. Následne sme sa preorientovali na tvorbu Veroniky Trnečkovej. Farebné sieťotlače nám umožnili pozrieť sa na súčasné fenomény ako je Hikikomori a pod., kde sme rozprávali o škodlivých vplyvoch počítačov a mobilných telefónov. Potom sme vo „vytvorených“ zanedbaných a neporiadnych izbách upratali a rozveselili zarmútených – do seba zahľadených detí. Takto, už v dobrej nálade, sme mohli spoločne pokračovať v tvorivej hodine. Rozdelení do skupín sme s deťmi hľadali časti obrazov a potom vyskladali vo forme puzzle jednotlivé diela. Touto metódou mohli deti lepšie spozorovať detaily, línie a štruktúry určitých diel. Návšteva škôlkarov sa skončila tvorivou časťou, kde pod vedením Ingrid Liptákovej si každé dieťa mohlo vytvoriť svoju zjednodušenú grafiku.

Deti pomocou tejto tvorivej hodiny mali možnosť nielen nahliadnuť do zákulisia obrazov a ich tvorby, ale dostali šancu kreatívne a hravo sa stotožniť s výstavou ŽIŤ.

Gabriella Badin

 

banmuz

Back to top