Voľby za nami a čo ďalej ???

Plešivec

Vážení občania! Prebieha odovzdávanie funkcií na Obecnom úrade v zákonnej lehote. Nový starosta a zastupiteľstvo sa ujíma vedenia predbežne od 4.1.2011. Sľub starostu a poslancov sa uskutoční v uvedený deň a od tej doby prechadzajú všetky kompetencie na novovymenované vedenie. Do tej doby chod celej obce a zabezpečenie úradu podlieha kompetenčne súčasnému vedeniu.

Back to top