Privítame Vás vianočným punčom a kultúrnym programom

a

Obec Plešivec Vás srdečne pozýva

Back to top