MAMA, MAMA, MAMIČKA...! MAMA KÉRLEK...!

mš plešivec

Slovo, ktoré sme vyslovili ako prvé! A v každom jazyku znejú rovnako. Ku každej oslave neodmysliteľne patrí kytica, ktorú deti z MŠ Plešivca uvili z básní,p iesní a tancov ako znak vďaky pre svoje mami z príležitosti "Dňa Matiek". V kultúrnom dome v Plešivci sa zišli detičky, babičky a prababičky v hojnom počte a však nechýbali tu ani otcovia, starí otcovia. Deti privítali svoje mamičky v slovenskom a maďarskom jazyku. Spoločný tanec veľkých a malých srdiečok uzatvoril slávnosť a naplnil srdce každého účastníka láskou a porozumením.

Text: Emília Polyáková, riaditeľka MŠ-Plešivecň

Fotky: Jozef Pisch.

mš plešivec

Back to top