"Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva....."

MŠ Plešivec

 Naozaj krásne chvíle zažili deti z materskej školy v Plešivci na karnevale, ktorý sa konal v priestoroch Inkubátorového domu Obce Plešivec. Pani učiteľky sa premenili na lienky, motýle, včielky a napsugár, podľa označenia tried materskej škole. Tohto roku sme prvý krát zapojili aj rodičov a to takým spôsobom, aby sa obliekli do masiek "rodinné masky" a zažili chvíľu bezstarostnej detskej zábavy so svojimi deťmi. Tanec, diplom za peknú masku, výborné a veľmi chutné fašiangové šišky, ktoré upiekli tety kuchárky, spoločné zábavné hry s rodičmi a mnoho cien do tomboly aj od rodičov a zriaďovateľa, prispelo k dobrej nálade počas karnevalu.Vďaka patrí aj lienkam, motýlikom, včielkam a slniečkam (napsugár), ktoré svojou prácou a organizáciou umožnili zažiť krásne chvíle pre každého účastníka na karnevale.

Foto: J. Pisch

Autor: Emília Polyáková riaditeľka MŠ Plešivec

MŠ Plešivec

Back to top