Karneval v MŠ

MŠ Plešivec

Karneval v MŠ Plešivec.

Deti s veľkou radosťou očakávali karneval, ktorý sa uskutočnil v jedálni MŠ. Za pomoci pani učiteľiek sa deti obliekli do masiek, ktoré im pripravili rodičia. Slávnostný pochod masiek si pozreli aj rodičia a starí rodičia, ktorí boli prítomní na karnevale. Po tanci a spoločných hrách sa deti občerstvili fašiangovými šiškami a čajom, ktorý im pripravili tety kuchárky v školskej jedálni, za ktoré im ďakujeme. Odmenami za pekné masky boli pre deti balóny a svietiace tyčinky. Foto a text: Emília Polyáková učiteľka MŠ-Plešivec.

MŠ Plešivec

Back to top