Streda ...

MŠ Plešivec

Týžden Detskej radosti, streda:

Ukážka práce a techniky Dobrovoľných hasičov z Plešivca. Deti si mohli vyskúšat striekanie vody zo striekačky. Obliekli si uniformy a hasičské prilby. Radosť mali aj z toho, že si mohli sadnúť do hasičského auta, kde bola zapnutá siréna aj maják.

Fotky a text: Emília Polyáková, učitelka Mš-Plešivec

MŠ Plešivec

Back to top