Ekológia a obec

čierna skládka

Plešivec, september 2008

Dennodenne počúvame v médiách o ekológii, o životnom prostredí a o potrebe separovania odpadu. Až môžeme nadobudnúť, že žijeme v úplne čistom prostredí. Opak je pravdou. Neustále objavujeme nové nelegálne skládky, stále sa niekto zbavuje odpadu po svojom. Jedna takáto čierna skládka sa nachádza na konci obce v smere na Tornaľu. Nedalo by sa s tým pohnúť?

Text: Roman Ocelník

Foto a námet: obyvateľ Plešivca

čierna skládka

Komentáre

čo myslíte obec kde

čo myslíte obec kde vyváža odpad ???

re

nevieme povedz .......ale bude zaujímavé keď pred vianocami dostanú pozdrav osoby v podobe zachytenej na fotke pri akte vysypania smetí v danej lokalite

re

opäť raz apel na HK maš fotky tak konaj

Back to top