Dočkajú sa opravy?

plesivec

Cesta pri liečebni v Plešivci je v žalostnom stave, prepletená množstvom dier a výtlkov. Zaujímali sme sa teda, či obec plánuje opravu, resp. rekonštrukciu tejto, ale aj iných komunikácii. Dňa 17.9.2009 sme na Obecný úrad v Plašivci zaslali e-mail (obec_plesivec@stonline.sk - túto adresu majú uvedenú na stránke obce - www.plesivec.ocu.sk) so žiadosťou o vyjadrenie, no do dnešného dňa odpoveď neprišla.

Pokiaľ ale nebodaj dostaneme vyjadrenie obce, doplníme ho na tomto mieste.

Roman Ocelník a InfoDružina

plesivec

Komentáre

a cesta na stanicu

a cesta na stanicu

Back to top